Check Ook

Allah heeft Zijn boeken gestuurd om de eenheid te bewaren.

De boeken en geschriften zijn naar de mensheid gestuurd om de eenheid van de mensheid te b…