Home Artikelen Het toegestaan zijn van Tawassul

Het toegestaan zijn van Tawassul

4 min leestijd
0
56
Het toegestaan zijn van Tawassul 2

Onlangs werd mij een vraag gesteld vanuit de United Kingdom over het toegestaan zijn van het vragen aan Allaah met bemiddeling (Tawassul) via onze meester, de Heilige profeet Mohammed z. De vraagsteller verzocht mij om een bewijs aan te halen waarin duidelijk wordt dat het vragen via de profeet z een handeling zou zijn welke terug gaat tot aan de Salaf as-Salihien.

Als wij het hebben over Tawassul comfort de vraagstelling dan hebben wij het over ‘Het vragen aan Allah door middel van de profeet Mohammedz. In werkelijkheid vragen wij dus slechts aan Allah , maar de bemiddeling gaat via de beste der profeten, de uitverkorene der uitverkorene, de mooiste der creatie, de Heilige profeet Mohammed z.

Een voorbeeld: “O Allah ik vraag U met de Wasielah van de Heilige profeet Mohammed z óm mijn ouders te begunstigen met het Verheven Paradijs….”

Het grootste bezwaar van de andersdenkenden is dat zij aangeven dat er geen adillah (bewijzen) zouden zijn dat deze ‘Aml in praktijk werd gebracht door de Salaf as-Salihien. Als wij deze qawl onder een vergrootglas plaatsen dan zien wij het tegenovergestelde, namelijk dat er wel adillah zijn dat de Sahaba deze ‘Aml hebben uitgevoerd.

In de afbeelding zien wij een bladzijde uit het boek Riyaad as-Salihien van Imam abu Zakariyyah Yahyah an-Nawawi.  Deze eerwaarde Imam heeft in dit boek een Sahieh hadieth aangehaald die muttafaqun ‘alayh is. D.w.z. dat deze overlevering zowel in Sahih Bukhari als in Sahih Muslim is opgenomen.  Deze Hadieth is een tegenargument van wat de andersdenkenden beweren.

In deze gezegende hadieth bericht de boodschapper van Allah aan zijn nobele Sahaaba dat hem werd laten zien hoe gigantisch zijn ‘Ummat zal zijn. Van zijn ‘Ummah zullen er 70.000 begunstigden zijn die zonder Hisaab het Eeuwige Paradijs binnen zullen mogen treden. Één Sahaabi genaamd ‘Ukkaashah ibn Muhsin stond op en zei: ‘O boodschapper van Allaah vraagt u aan Allaah om mij één van hen te maken’. Waarna de profeet van Allah op de vraag reageerde met: ‘O Allah Maak hem één van hen’

Vertel mij, behoort de Sahaabi ‘Ukkaashah ibn Muhsin tot de Salaf of niet? en wat deed hij na het horen van het bericht van de profeet?

Wij vragen met de Wasielah van de Heilige profeet Mohammed z of Allaah de Verhevene ons wilt laten behoren tot hen die zonder Hisaab het verheven paradijs mogen binnentreden.

Aamien

Het toegestaan zijn van Tawassul 3

 • Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 7

  Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud

  Besef Het nadenken over de schepping is een aanbidding welke Allah de Verhevene ons opgedr…
 • Het Juweel van Basra 22

  Het Juweel van Basra

  Het juweel van Basra: Rabia al-‘Adawiyyah (Moge Allaah haar Genadig zijn) Rabia al-‘Adawiy…
 • Gebeden voor de maand Safar 23

  Gebeden voor de maand Safar

  De maand Safar is de tweede maand van de Islamitische kalender. Deze maand is een zeer ern…
 • Sadaqah al-Fitr 24

  Sadaqah al-Fitr

  De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…
 • Profeten zijn boven alle scheppingen verheven 25

  Profeten zijn boven alle scheppingen verheven

  Niemand van Allah’s schepping kan een gelijkwaardige rank worden toegekend aan Allah’s pro…

Check Ook

Sadaqah al-Fitr

De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…