Home Artikelen Gebeden voor de maand Safar

Gebeden voor de maand Safar

5 min leestijd
0
185
Gebeden voor de maand Safar 1

De maand Safar is de tweede maand van de Islamitische kalender. Deze maand is een zeer ernstig en zware maand. In het hele (islamitische) jaar doet Allaah de Verhevene 1.080.000 rampen/onheil/problemen neerdalen op de aarde waarvan alleen al in de maand Safar 920.000 rampen/onheil/problemen. De meeste rampen/onheil/problemen die vele Heilige Profeten n hebben meegemaakt, zijn in de maand Safar begonnen.

Maar, omdat Allaah de Verhevene, de Heer der Werelden is en zijn Geliefde Profeet Muhammad e, de Genade der Werelden is, zijn er methodes waardoor de gemeenschap van de Heilige Profeet Muhammad e bescherming kan krijgen.

Wanneer men onderstaande handelingen verricht, dan zal men complete bescherming genieten In-sha-Allaah.
Op de eerste avond van de maand Safar dient men onderstaand Nafl gebed te verrichten ter bescherming voor de hele moslim gemeenschap van de onheil/ rampen/problemen die deze maand nederdaalt op een ieder.

4 RAKAAT NAFL OP DE EERSTE AVOND VAN DE MAAND SAFAR

Intentie formulering in het Urdu
Niyyat kie maine tjaar rakaat namaaz nafl, baraa-e-hifaazat-e-balaa maah-e-safar ki. Namaaz waasti Allaah ta’aala ki. Moenh mera ka’ba sharief kie taraf Allaahu Akbar

Intentie formulering in het Nederlands
Ik heb de intentie tot het verrichten van 4 rakaats gebed, Nafl, voor de bescherming van alle onheil in de maand Safar. Ter ere van Allaah de Verhevene, mijn gelaat gewend zijnde naar de Heilige Ka’ba, Allaahu Akbar

A) Het nafl gebed verricht men alsvolgt:

 • 1e rakaat na suurah Faatiha – 15x suurah kafiruun
 • 2e rakaat na suurah Faatiha – 15x suurah ikhlaaç
 • 3e rakaat na suurah Faatiha – 15x suurah falaq
 • 4e rakaat na suurah Faatiha – 15x suurah naas

B) Meteen na het afronden van het gebed dient men enkele keren (maar wel een oneven aantal) het volgende vers op te zeggen iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin

C) Daarna dient men 70 maal de Heilige Daruud op te zeggen (maakt niet uit welke daruud)

D) Daarna evt. du’aa (smeekbedes) vragen voor uzelf, ouders, familie, vrienden, kennissen en alle moslim broeders en zusters

GEDURENDE DE HELE MAAND SAFAR DIENT MEN NA ELK FARDH (VERPLICHTE) GEBED ONDERSTAAND GEBED OP TE ZEGGEN:
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
A’uudzu billaahi min sharri haadzaz-zamaani wa asta’idzuhuu min shuruuril azmaani innii a’uudzu bi jalaali wajhika wa kamaali qudratika an tujiiranii min fitnati haadzihiis-sanati wa qinaa sharra maa qadhayta fiiha wa akramnii bilfaqri bi-akramin-nazhari wakhtimhu bis-salaamati was- sa’aadati li ahlii wa awliyaa-i wa aw qurbaa-i wa jamii’i ummati sayyidinaa Muhammadi nil Muçtafaa çallallaahu ‘alayhi wa aalihii wa sallam.

NAFL GEBED EN SMEEKBEDE LAATSTE WOENSDAG VAN DE MAAND SAFAR
Omdat de laatste dag van de maand de meest intense dag is waarbij er 320.000 rampen/onheil/problemen nederdalen, dient men op de laatste woensdag van de maand Safar dient men 4 rakaat nafl te verrichten en vervolgens onderstaand gebed driemaal met volle aandacht en devotie op te zeggen. Begin en eind uiteraard de heilige daruud op zeggen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
Yaa shadiidul quwaa wa yaa shadiidal mihaali yaa mufadhdhilu yaa mukrimu yaa laa ilaaha illa ant. Bi rahmatika yaa arhamar raahimiin.

 

Bron:
Raahat-ul-Quluub (Urdu) Malfuzaat Hazrat Baba Farid-ud-Diin Mas’uud Ganj-e-Shakar Rahmatullaahi t’aala ‘alayh – Door Hazrat Khwajah Nizaam-ud-Diin Awliyaa Mahboob-e- Ilaahi Rahmatullaahi t’aala ‘alayh – Pag. 162 t/m 165

 • Sadaqah al-Fitr 5

  Sadaqah al-Fitr

  De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…
 • Profeten zijn boven alle scheppingen verheven 6

  Profeten zijn boven alle scheppingen verheven

  Niemand van Allah’s schepping kan een gelijkwaardige rank worden toegekend aan Allah’s pro…
 • Betekenis van intentie 7

  Betekenis van intentie

  Zoals is gezegd over de andere erediensten wordt met de intentie het voornemen vanuit het …