Home Artikelen Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud

Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud

15 min leestijd
0
90
Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 8

Besef

Het nadenken over de schepping is een aanbidding welke Allah de Verhevene ons opgedragen heeft in de Heilige Qur’an. Door de schepping te bestuderen ziet men in hoe perfect de gehele schepping tot in de kleinste details is geschapen. Alles wat wij kunnen zien heeft een kleur, vorm en/of een patroon. De vraag die hier dan automatisch bij hoort is: ‘Wie heeft er voor gekozen om  bijvoorbeeld de planeten zoals de Aarde en de planeet Mars een ronde vorm te geven? Of wie heeft er voor gekozen dat de mens specifiek 46 chromosomen moet beschikken met (erfelijk) DNA waardoor o.a. het unieke uiterlijk van de mens mee wordt bepaald? Waarom zijn het geen 45 of 47 chromosomen? en wie heeft inhoud gegeven aan onze DNA? Wie heeft er voor gekozen dat de ene persoon bruine pupillen heeft en de andere blauwe? En wie heeft ervoor gekozen dat de zon de maan afwisselt maar aan de andere kant van de wereld de zon niet eens de horizon bereikt?

Dit zijn allemaal vragen waar er maar één antwoord op mogelijk is namelijk: ‘Er is een Kiezer’
Er is Iemand die specifieke keuzes (voor ons) maakt. Iemand die gekozen/bepaald heeft uit de velen opties die er zijn dat de planeten rond in vorm moeten zijn en niet vierkant. Dat wij 46 chromosomen moeten beschikken voor een optimaal goedwerkend menselijk lichaam en niet 45 of 47. Er is Iemand die onze DNA invulling heeft gegeven zodat wij eruit zien zoals wij nu zijn, Iemand die gekozen heeft dat de nachten gevuld zijn met het licht van de maan en de dagen gevuld met het licht van de zon. Het is niet anders dat er een Specificeerder moet zijn, een Kiezer/Bepaler, een Schepper, een Bewerker, een God, en dat is Allah de Verhevene. Er is niets dat zonder Zijn toestemming gebeurt. De Verhevene openbaart in de Heilige Qur’an in Surah al-Hadj Aayah 65:

‘’Zie jij niet dat Allah alles op aarde en de schepen die over de zeeën rondvaren op Zijn bevel aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En dat Hij de hemelen weerhoudt op de aarde te vallen, alleen maar door Zijn toestemming? Voorwaar, Allah is voor de mensen zeker Zachtmoedig, Meest Barmhartig’’ (1)

Allah de Verhevene heeft de schepping zo perfect in balans geschapen. Voorwaar beste broeders en zusters bestudeer en denk na over de schepping en besef hoe Almachtig onze Schepper is. Allah de Majestueuze openbaart in de Heilige Qur’an:

Zeg: “Trek op aarde rond en zie hoe Allah de schepping begint en daarna de latere schepping verwekt.” Waarlijk, Allah heeft macht over alle dingen. – Surah al-‘ankabut Aayah 20 (2)

Dankbaarheid

Als wij beseffen dat alles wat wij zien en niet kunnen zien en beschikken of niet beschikken, wordt bepaald door een Schepper. Dan beseffen wij ook hoe enorm dankbaar wij moeten zijn jegens de Schepper voor hetgeen wat wij hebben ontvangen aan Rizq (voorzieningen) Want alles wat wij zien als pracht, schoon, tevredenheid of wat dan ook, is afkomstig van Allah en dus niet in ons bezit. Want in werkelijkheid hebben wij niet gekozen voor de dingen die wij bezitten maar is het Allah de Verhevene die dit aan ons geschonken heeft. Dit betekent dat als Allah het zou Willen Hij de gehele schepping zou kunnen ophouden te laten bestaan maar ervoor kiest om dit (nog) niet te doen. Het is dus Allah die de gehele schepping in stand houdt en dus Waadjib al-Wudjud is (Zijn Bestaan is noodzakelijk) Zoals de grote Imaam Ahmed-Dardier al-Azhari zegt in zijn prachtige ‘Aqiedawerk:

‘’…En in (Zijn) Handelingen (om te scheppen), het veroorzaken (van effecten) is niet behalve, voor de Ene, de Almachtige, – Majestueus en Verheven is Hij ’’ – ‘Aqiedah al-Kharidah tul-Bahiyyah, Bayt 25 (3)

Het is niet verplicht op Allah de Verhevene om ons gezondheid te schenken of ons zonder gebreken door het leven te laten gaan. Hoe velen van de mensheid worden wel niet geboren met gebreken aan hun oren en/of tong. Maar toch heeft de Verhevene met Zijn Genade en Gratie ons de gunsten verleent om Zijn Woorden te mogen beluisteren (De Qur’an), onze tongen te mogen gebruiken om Zijn Schone Namen te mogen benoemen en ons gezondheid geschonken opdat wij hierover mogen nadenken. Zoals de grote Imam Ibrahiem al-Lakaani in zijn ‘Aqiedawerk prachtig heeft gezegd:

‘’maar dit is (slechts door) de Genade van Allah, welke Hij geeft aan wie Hij wilt. Majestueus is Allah, de Gever van de voorzieningen’’  – Djawharat at-Tawhied 64 (4)

Aanbidding

Om onze dankbaarheid jegens onze Schepper te tonen, kunnen wij niets beters doen dan dat te doen wat Hij ons opgedragen heeft om te doen. Vijf keer per dag heeft onze Schepper een tijd voor ons ingesteld waar wij met onze harten, zielen en volledige concentratie Hem kunnen bedanken voor de gunsten die wij van Hem hebben – en nog steeds blijven ontvangen. Laten wij deze momenten van aanbiddingen dan ook goed benutten. Het Gebed is dan ook de beste en de meest omvattende vorm van Dhikr. Allah de Verhevene openbaart in de Heilige Qur’an:

‘’Waarlijk, het Gebed houdt gruweldaden en het verwerpelijke tegen en de Lofprijzingen van Allah voor jou zijn voorwaar groter’’ – Surah al-‘Ankabut, Aayah 45 (5)

Alle profeten van Allah, vanaf profeet Adam  السلام عليه tot aan onze laatste profeet Mohammed ﷺ zijn met een boodschap naar de aarde gezonden. Eén van de belangrijkste boodschap die de profeten van Allah verkondigen is het (volledige en juiste) geloof in Tawhied (de Eenheid van Allah) Alle profeten van Allah hadden de opdracht en de wil om hun volkeren te onderwijzen over het juiste geloof in Allah. Kortom zijn de profeten tot ons gekomen om ons de juiste ‘Aqiedah (Geloofsleer) te onderwijzen opdat wij mogen beseffen dat het geloof in de Islam comfort de logica en ‘Aql (verstand) is waardoor onze aanbiddingen (en geloof over Allah de Verhevene) correct nageleefd kunnen worden. In de volgende overlevering van onze Heilige profeet Mohammed ﷺ zien wij de drie aspecten van mijn artikel.

‘’Op een dag nam de profeet Mohammed ﷺ de Sahabi Mu’aadh ibn Jabal bij de hand en zei: ‘’O Mu’aadh ik houd van jou, En ik adviseer jou, O Mu’aadh vergeet nooit deze smeekbeden te reciteren na elk gebed: O Allah, help mij U te gedenken en U te danken en U goed te aanbidden’’ – Sahih Ahmad 5:245, Sahih abu Dawud 2:86 (6)

Wilt men zijn dankbaarheid jegens Allah tonen dan dient men o.a. zijn best te doen om de Islam te begrijpen door Islamitische kennis te vergaren. Doordat men kennis vergaart over de Islam, weet men beter welke wegen er zijn om de Tevredenheid van Allah de Majestueuze te kunnen verkrijgen. Doordat wij nadenken over de gunsten die wij ontvangen hebben (van Allah de Verhevene) en nadenken over de schepping (dat tevens ook het Dhikr doen is van Allah) komen wij telkens tot de conclusie hoe Genadig onze Heer voor Zijn schepselen is.

Allah de Verhevene openbaart in de Heilige Qur’an in Surah al-Baqarah Aayah 152: ‘’Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken. En wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar’’ (7)

Leerpunten:
– Het nadenken over de perfectie van de (gehele) schepping
– Het is slechts Allah de Verhevene Die Bepaalt, Schept en de gehele schepping Schenkt
– Het nadenken over wat je beschikt aan voorziening (gezondheid etc.)
– Wees Allah de Verhevene  dankbaar voor dat wat je ontvangen hebt aan voorziening
– Het gebruik maken van de (verplichte) aanbiddingen o.a. het gebed als dankbetuiging
– Vergaar kennis over de Islam
– Allah de Verhevene is Al-Malik (de Absolute Heerser)
– Allah de Verhevene is Ar-Rahiem (de Meest Genadige)
– Allah de Verhevene is Ar-Razzaak (de Absolute Schenker van onderhoud)

Een (vrijwillige) opdracht:
stap 1 – Bedenk 5 gunsten die u ontvangen hebt van Allah de Verhevene
stap 2 – Houd uw ogen bij elk ontvangen gunst gesloten en denk hierover na
stap 3 – Bedank Allah de Verhevene met uw gehele hart
stap 4 – Adem rustig in en uit
stap 5 – Sluit dit (nog met de ogen gesloten) af door de Takbier (zachtjes) te zeggen
stap 6 – Open uw ogen

Bronvermelding:

  

Soera al- Ankabut 29:20Soera al-Baqarah 2:152
Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 9Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 10
Soera al-Hadj Ayah 22:65Sahih Abu Dawud
Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 11Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 12
Djawhar at-Tawhied 64 van Imam Ibrahiem al-Lakaani‘Aqiedah al- Kharidah al Bahiyyah bayt 25 van Imam Ahmad ad-Dardier
Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 13Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 14
Soera al- Ankabut Ayah 29:45
Ar-Razzaak: De Absolute Schenker van onderhoud 15

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 • Sadaqah al-Fitr 16

  Sadaqah al-Fitr

  De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…
 • Profeten zijn boven alle scheppingen verheven 17

  Profeten zijn boven alle scheppingen verheven

  Niemand van Allah’s schepping kan een gelijkwaardige rank worden toegekend aan Allah’s pro…
 • Betekenis van intentie 18

  Betekenis van intentie

  Zoals is gezegd over de andere erediensten wordt met de intentie het voornemen vanuit het …
 • Sadaqah al-Fitr 19

  Sadaqah al-Fitr

  De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…
 • Profeten zijn boven alle scheppingen verheven 20

  Profeten zijn boven alle scheppingen verheven

  Niemand van Allah’s schepping kan een gelijkwaardige rank worden toegekend aan Allah’s pro…
 • Betekenis van intentie 21

  Betekenis van intentie

  Zoals is gezegd over de andere erediensten wordt met de intentie het voornemen vanuit het …
 • Gebeden voor de maand Safar 22

  Gebeden voor de maand Safar

  De maand Safar is de tweede maand van de Islamitische kalender. Deze maand is een zeer ern…
 • Sadaqah al-Fitr 23

  Sadaqah al-Fitr

  De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…
 • Profeten zijn boven alle scheppingen verheven 24

  Profeten zijn boven alle scheppingen verheven

  Niemand van Allah’s schepping kan een gelijkwaardige rank worden toegekend aan Allah’s pro…

Check Ook

Sadaqah al-Fitr

De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…