Home Artikelen Alhamdulillaah

Alhamdulillaah

3 min leestijd
0
40

Assalaamu ‘Alaykum wa RahmatulLaahi wa Barakaatuhu,

Wij als mensen maken vaak genoeg situaties mee die wij niet als prettig ervaren. Denk hierbij maar aan het overlijden van een dierbare.
Verdriet en gemis zijn dan ook twee menselijke aspecten. Ook onze Heilige Profeet Mohammed (SallalLaahu ‘Alay-hi was-sallam) kende het gevoel van verdriet toen hij zijn 18 maanden oude, enige zoon Ibrahiem (RahmatulLaahi Alay-hi) verloor in dit wereldse leven.
Zo kunnen wij lezen in Sahih-Bukhari van Imam Mohammed ibn Ismail Bukhari In het hoofdstuk al-Janaa’iz ‘dat de Heilige Profeet (SallalLaahu ‘Alay-hi was-sallam) in het bijzijn van Zijn zoon was toen Hij Zijn laatste adem uitblies.
Op dat moment kon de Heilige Profeet (SallalLaahu ‘Alay-hi was-sallam) zijn tranen niet bedwingen en stroomden dezen over Zijn Heilige gezicht. Gevoelens en emoties hebben n.a.v. een bepaalde situatie is een natuurlijk proces waar wij ons niet voor hoeven te schamen.

De vraag is echter hoe gaan wij hiermee om? Allaah de Verhevene openbaart in de Heilige Qur-aan:

Alhamdulillaah 2
Vertaling: ‘’Zonder enige twijfel vindt het hart rust bij het gedenken van Allaah’’

Troost en rust vinden we in dat wat Allaah ons heeft opgedragen om te doen, zoals het verrichtten van de gebeden, het reciteren uit de Heilige Qur-aan en het doen van doua’ aan Allaah. Daarnaast bestudeer de Seerah van de Heilige Profeet.
Want waarlijk door het gedenken aan Allaah en Zijn Profeet verdwijnen de wolken van verdriet en verschijnt er een warmte van blijdschap.

Als laatst mijn beste lezer is Sabr (geduld) en Tawakkul volledige vertrouwen hebben in Allaah de Verhevene en in al het geen wat Hij bepaald heeft ook van belang.
De combinatie van Ibaadat en Sabr (geduld) is een miftaah (sleutel) tot Falaah (succes) en verlichting.

Moge Allaah ons instaat stellen om Hem te gedenken ten tijden van moeilijkheden en verdriet.

Ameen.

 • Gebeden voor de maand Safar 9

  Gebeden voor de maand Safar

  De maand Safar is de tweede maand van de Islamitische kalender. Deze maand is een zeer ern…
 • Sadaqah al-Fitr 10

  Sadaqah al-Fitr

  De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: “De vasten van…
 • Profeten zijn boven alle scheppingen verheven 11

  Profeten zijn boven alle scheppingen verheven

  Niemand van Allah’s schepping kan een gelijkwaardige rank worden toegekend aan Allah’s pro…

Check Ook

Boeken van Allah

Het geloof in de boeken van Allah is de derde pijler van de iman (het geloof). Zonder deze…