• Al Hajj Owais Qadri "Sarkar ka Madina"

    Al Haajj Owais Qadri – Lofzang Sarkar ka Madina

    Al Haajj Owais Qadri – Lofzang Sarkar ka Madina Moskee Taqwa Amsterdam 01-06-2014 …

Check Ook

Al Haajj Owais Qadri – Lofzang Sarkar ka Madina

Al Haajj Owais Qadri – Lofzang Sarkar ka Madina Moskee Taqwa Amsterdam 01-06-2014 …